Samarbeidspartnere og sponserer

SAHA er en frittstående forening for adventister som studerer eller er utdannet som helsepersonell. Foreningen er nært knyttet til Syvendedags Adventistkirken - Den norske union sin helseavdeling. I tillegg til dette har SAHA mange samarbeidspartnere og sponsorer. Du kan lese om disse nedenfor. 

 
 

SYVENDEDAGS Adventistkirken - Den norske union

Helt siden Adventistkirken ble grunnlagt i 1863 har «helsebudskapet» stått sentralt både i livsstil og forkynnelse. Råd om helse og livsstil ble for en stor del formidlet til menigheten av Ellen G. White. Hun la vekt på et balansert levesett og anbefalte et vegetarisk kosthold. Adventistenes levesett og høye gjennomsnittlige levealder har vært publisert i over 350 vitenskapelige undersøkelser og fagartikler. Det er ikke vanlig at adventister i Norge lever helt vegetarisk. Men det forventes at medlemmene avstår fra svinekjøtt, blodmat, kaffe, te, tobakk, alkohol og narkotiske stoffer. Som et trossamfunn har vi ikke endret standpunkt i disse spørsmål.

Adventistkirken har over mange år gjort seg bemerket innenfor helsetilbudet i Norge. Den første fysioterapiklikken ble åpnet i Halden så tidlig som i 1896. To år sendere åpnet en klinikk i Christiania. Denne ble kjent som «Kurbadet». I mange år var denne institusjonen samfunnets flaggskip innenfor helsesektoren. På grunn av umoderne lokaler og utvidede behov for overnattingsgjestene måtte Kurbadet avslutte sin drift på slutten av 1980-årene. I dag finnes det privat legepraksis og fysioterapi i bygningen i tillegg til utleielokaler for kurs, konferanser og sosiale samlinger.

I 1946 åpnet Skogli badesanatorium på Lillehammer. Dette er i dag landets største institusjon av sitt slag. I 1951 åpnet Nord-Norges Kurbad i Tromsø sine dører. Denne institusjonen vokste seg ut av sine lokaler i Tromsø sentrum og flyttet etter hvert til toppen av Tromsøya. Denne institusjonen ble solgt på slutten av 1990-tallet og eies og drives av private som tilhører menigheten.

Grunnen til at Adventistkirken i mange år ble ledende innenfor denne delen av helsearbeidet i Skandinavia var at det i Battle Creek, Michigan, USA ble bygd enormt store helsesanatorier. Ut fra erfaringer og kunnskaper fra Battle Creek, ble det i 1897 startet et lite sanatorium i Skotsborg, nord for København. Til å begynne med ble prosjektet møtt med stor motstand. Men en pasient som hadde vært der, en dame av høy rang, anbefalte stedet for kongefamilien. Dagen etter stanset den kongelige vognen foran det lille sanatoriet, og kongen av Danmark besøkte institusjonen sammen med dronningen av England. Etter dette vokste Skodsborg Badesanatorium hurtig. En fysioterapiskole ble opprettet og mange norske adventistungdommer fikk sin utdannelse her, reiste til Norge og startet egne klinikker eller var med på å grunnlegge eller bemanne institusjonene som var eid av Adventistkirken eller private adventister. Fysioterapiskolen ved Skodsborg skaffet Norge mange fysioterapeuter lenge før de norske skolene kom i gang.

 

ADRA NORGE

ADRA er Adventistkirkens globale utviklings- og nødhjelpsorganisasjon, et nettverk som er etablert i ca. 130 land. ADRA gir hjelp uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn eller politisk – religiøs tilhørighet.

ADRA Norge arbeider for likeverd, fred og forsoning gjennom bærekraftige utviklingsprosjekter innen hovedsakelig utdanning, men også innen helse og matsikkerhet. ADRA Norges programmer fokuserer på hjelp til selvhjelp i aktive partnerskap som bygger lokal kapasitet. Programmene legger særlig vekt på å bedre kvinners og barns arbeids- og livssituasjon med fokus på menneskerettigheter, utdanning, demokratisk deltagelse og miljø.

I katastrofesituasjoner bidrar ADRA til effektiv og relevant nødhjelp i samarbeid med lokal ekspertise, koordinert nasjonalt, regionalt og/eller internasjonalt.

ADRA Norge arbeider for en effektiv utnyttelse av midler og ressurser. I tillegg til faste givere og bidragsytere, er våre viktigste samarbeidspartnere Utenriksdepartementet og Norad, direktoratet for utviklingssamarbeid i Norge.

 

SUNNHETSBLADET

Sommeren 1880 ble Dr John H. Kellogg, overlege og hospitalsleder, og dessuten oppfinner av både Cornflakes og peanøttsmør, presentert for planene om å starte et helsetidsskrift i lille Norge. Det vekket engasjement i filantropen som var engasjert i det meste innen forlkehelse og medisin.

Kellogg var utgiver av et lignende blad i USA, og tanken lå i å benytte en del av stoffet herfra, samt å benytte seg av den berømte legens omfattende faglige assistanse. Med 120 blanke dollars i lommen og friskt pågangsmot ble rotasjonspresse innkjøpt og arbeidet påbegynt. I 1881 kom første nummer ut – godt mottatt i et marked sultent på informasjon rundt den viktige helsesaken. Fødselshjelpen fra dr. Kellogg ga full uttelling og Sunnhetsbladet ble fort et viktig organ i arbeidet med å spre kunnskap om helse og livsstil til det norske folket. Posisjonen til bladet ble ytterligere styrket gjennom engasjementet fra landets egen helseelite. Godt kjente helseprofiler med medisinsk bakgrunn stilte opp som trofaste redaktører og ga innholdet god faglig tyngde.

Nå, 134 år senere, er den seriøse helseinformasjonen fortsatt fundamentet vårt. Dessuten kan vi ydmykt konstatere at de meste moderne forskningsresultater stadig bekrefter at livsstilen som Sunnhetsbladet i store trekk har stått fjellstøtt på fra begynnelsen, er fordelaktig. Det kan være godt å ta med seg I et marked hvor helsetrender dukker opp og forsvinner i et forrykende tempo. Tiden har vist at du kan stole på originalen.

 

SKOGLI helse-og rehabiliteringssenter

Som et av Norges største rehabiliteringssenter ligger senteret idyllisk til i sør-delen av Lillehammer. Vi er en del av spesialisthelsetjenesten og er med det en del av den totale behandlingskjeden innen rehabilitering.

Vi har avtale med Helse Sør-Øst som dekker døgn- og dagplasser, samt en egen avtale i forbindelse med ”Raskere tilbake”.

Skogli Helse- og rehabilitering er Virksomheten er et ledd i en verdensomspennende kjede av helseinstitusjoner som drives av Syvendedags Adventistkirken.

 

Rehabiliteringssenteret Nord-norges kurbad

RNNK har bredt sammensatte rehabiliteringsteam med høy faglig kompetanse. Vi har tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering, ortopedi, nevrologi, slag, revmatologi, kreft, rehabilitering etter større operasjoner og tilbud til den store gruppen muskel-skjellett lidelser, inklusive fibromyalgi/kronisk smertesyndrom/ME.

RNNK har over flere år utviklet spesiell kompetanse innen intensiv motorisk gangtrening etter bl.a. tverrsnittskader og hjerneslag. Institusjonen har egen avdeling for pasienter med hjelpebehov og har døgnkontinuerlig tilstedeværende sykepleier i aktiv, våken vakt om natten.

 

NORSK helse- og avholdsforbund

Norsk Helse- og Avholdsforbund (NHA) arbeider for å fremme en sunn helse og et liv uten kunstig rus. Vi er en ideell organisasjon som jobber i nært samarbeide med Syvendedags Adventistsamfunnet, Den Norske Union. 

 

 

ADVENTIST HEALTH MINISTRIES - Trans-European Division

The mission of the Health Ministries department is to lead, equip and support Seventh-day Adventists in the Trans-European Division, as they engage in the restoration of life as God created it to be, through a compassionate service of comforting, relieving suffering, bringing healing, preventing illness, and enhancing life whenever possible to whoever needs it.

Our principles
Health Ministries is to be guided by evidence-based research and practices, and the revelation of God’s design for human life as expressed in the Bible and amplified in the writings of Ellen G. White. Through this we strive for sound and balanced approaches to enhance life in all its dimensions; the physical, mental, social and spiritual.

Our focus
The main emphasis of the Health Ministries department in 2015-2020 will be on the following:
• Support and enhance the health of the workers and their families
• Develop Comprehensive Health Ministries in the churches
• Engage and connect health professionals for health ministry
• Equip members, workers and entities to better understand, support and help people with mental health and addictions issues