Nedlastbare presentasjoner fra Helsekongress 2017

Her finner du samlet presentasjonene fra årets foredragsholdere. 

 
 
 
Peter Landless

Peter Landless

Budskapet om en helhetlig helse som tjener alle

«Uten helse kan ingen forstå eller helt oppfylle sine forpliktelser overfor seg selv, sine medmennesker eller til sin Skaper. Derfor bør helsen voktes like trofast som karakteren. " CG 360-361

Last ned fil: 
Sharing Wholeness Serving All

 

Et nådens helsebudskap

Kristi misjon var å helbrede de syke, oppmuntre den håpløse og hjelpe de sønderknuste. Dette arbeidet med å gjenopprette må gjøres for de trengende, de menneskene som lider. Gud kaller ikke bare på din velvilje, men ditt gode humør, dine håpefulle ord, ditt håndtrykk. Hjelp noen av Guds vanskeligstilte. Noen er syke, og håpet er borte. Gi dem tilbake sollyset.

Last ned fil: 
The Grace-filled Health Message


Sunn og usunn åndelighet

Mens emosjonell og instrumentell støtte fra medlemmer av en menighet viser seg å fremme psykisk helse, er kritikk fra menigheten forbundet med dårligere psykisk helse.

Sosial tilpasning, integrasjon og mening med livet i en religiøs sammenheng kan være helsefremmende.

Last ned fil: 
Healthy & Unhealthy Spirituality

David Williams

David Williams

 

Ny forskning om styrkende aktiviteter

Dårlig og mindre søvn er assosiert med lavere motstand mot sykdom. En fersk studie viser følgene av for lite søvn: Reduserer du sovetiden med 3 timer, kan det føre til at immunforsvaret blir halvert. Fire timer mindre søvn per natt i 6 netter førte til metabolske og endokrine endringer tilsvarende det som forekommer i en normal aldringsprosess.

Alkohol dreper flere mennesker enn aids, tuberkulose og vold. 2,5 millioner dør hvert år av alkoholrelaterte årsaker. Alkohol er en risikofaktor for 60 forskjellige sykdommer og skader.

Last ned fil: 
Restorative Activities

 

Stress og helse

Det er vitenskapelige bevis for at stress påvirker helsen. Alle målinger av psykososiale stressfaktorer var assosiert med økt risiko for akutt MI (hjerteinfarkt). Kirker og kirkemedlemmer bør ha som sin oppgave å demonstrere medfølelse, være med å skape sosial rettferdighet, vise empati, og initiere og være levende modeller for Guds kjærlighet. Voksne som har fått mye støtte i løpet av barndommen (følt seg elsket, støttet, spesiell, tatt vare på), hadde bedre biologisk funksjon i midten av livet.

Last ned fil: 
Stress, Social Ties & Health


Torben Bergland

Torben Bergland

En visjon for helsearbeidet i TED-SAHA

Oppdraget til helsemisjonsavdelingen i TED (Adventistkirkens transeuropeiske divisjon) er å lede, utruste og støtte syvendedagsadventister i deres arbeid for å gjenopprette og bedre livet til alle som måtte trenge det. Vi tror at livet kan bli slik Gud hadde ment at det skulle være, gjennom å vise medfølelse, trøste og lindre nød, helbrede og forebygge sykdom. 

.

Last ned fil: 
A Vision for Health Ministries in the TED - SAHA


Visjoner for helsearbeidet i Norge

Vårt viktigste mål er at hver menighet skal bli et senter for helse, helbredelse og helhet i samfunnet der folk kan øke sin helsebevissthet, lære å innlemme standarder for sunn livsstil og finne fornyelse i Kristus for en skadet kropp, eller en skadet sjel. Helsemisjon handler om å gjøre mennesket helt. Helsemisjon er Kristi evangelium illustrert, fortellingen om Gud satt ut i praksis. Uten denne praksisen blir evangeliet bare sett på som en dø teori, en idé.

 

Last ned fil: 
SAHA visions

Svanhild G. Stølen

Svanhild G. Stølen

 

Presentasjon av Mjøndalen Adventkirke

Dette er fortellingen om hvordan vi startet helseexpo med bare helsepersonell og uten skjulte motiver. Helseforedrag i den lokale statskirken i Åmot (Modum kommune), helseseminarer på Rosendal skole, kafé, helseforedrag, matklubb og trimklubb i vår egen kirke. Et godt utviklet samarbeid med den lokale frisklivssentralen, Aktiv Eiker, har ført til at vi blant annet har vært vertskap og medarrangør for Folkehelsedagen i to år. 

 

Last ned fil: 
Presenting Mjøndalen at Nordic Health Conference


Alf-Magne Foss

Alf-Magne Foss

Skogli

Skogli er et moderne rehabiliteringssenter, som ble grunnlagt på kristne idealer for omsorg og medfølelse, og derfor arbeider for å hjelpe mennesker til bedre helse og livskvalitet. Vi søker innenfor våre gitte rammer å følge Jesu eksempel i å tilby medfølende hjelp og behandle sykdommer.

Last ned fil: 
Skogli - a presentation


Helsemisjonsarbeid –hva ligger egentlig i dette ordet?

Jeg ønsker å fortelle deg at snart vil det ikke være noe arbeid gjort for å evangelisere, uten medisinsk misjonsarbeid. Du vil aldri bli en evangeliets tjener uten at du viser interesse for medisinsk misjonsarbeid, evangeliet om helbredelse og velsignelse og styrke.

Last ned fil: 
Helsemisjonsarbeid

Anders Wiik

Anders Wiik


Heidi Ranvik Jensen

Heidi Ranvik Jensen

Folkehelse, samfunn og kirke - slik kan vi bidra

Hvilke utfordringer og behov er det i lokalsamfunnet? Hvordan kan kirken bidra? Samhandle med samfunnet - samarbeid, relasjoner. Ei uke full av inspirerende og viktige foredrag, gode treningstimer og sunn kost. Alt levert gratis av lokale aktører for å fremme folkehelsen i Mandal.

 

Last ned fil: 
Public health, community and the church - ways to contribute