Hele bildet. Hele helsen. 

Helsen vår er summen av mange faktorer. Det psykiske og fysiske, arv og miljø, og ikke minst vaner og livsstil spiller inn. Adventistene har gjennom 150 år hatt et spesielt fokus på folkehelse og er verdenskjent for sine effektive livsstilsråd som har blitt bekreftet av uavhengig forskning fra mange hold.

Nå er en splitter ny helsearbeiderforening, Syvendedags Adventistenes helsearbeiderforening (SAHA), endelig blitt virkelighet! Det er lenge siden vi har hatt en slik forening i Norge. Behovet for å skape kontakt og felleskap mellom SDA-helsearbeidere og -studenter, for å få en oppblomstring av vår helsefilosofi, for faglighet innenfor menighetens helsearbeid, for inspirerende seminarer og kongresser, og ikke minst for en styrking av DNUs helseavdeling har så absolutt vært til stede.

Med SAHA er målet å samle fagfolk på tvers av yrkesgruppene innen helse og utnytte kompetansen, ressursene og entusiasmen slik at den kommer flest mulig til gode.

 
 

 
 
Syvendedags Adventistenes helsearbeiderforening (SAHA) er en ideell forening, opprettet med formål å være en ressurs og en pådriver for helsefremmende arbeid i og av Syvendedags Adventistkirken (SDA) i Norge. Foreningen skal drives i samsvar med Adventistkirkens tro, lære og helsefilosofi.
— SAHA formålsparagraf
 
 
 

 
 

Er du syvendedags adventist og helsearbeider?

 Bli med i et spennende kollegialt miljø, med fokus på kunnskapsutvikling og  samarbeid mellom og på tvers av de etablerte yrkesgruppene! SAHA åpner for medlemsskap etter Nordisk helsekongress 2017. I mellomtiden kan du melde deg på kontaktlisten vår, så holder vi deg orientert om forløp og nyheter.