Hold kontakt med oss!

Poenget med SAHA er samarbeid og felles innsats. Det er bare mulig med ditt engasjement!

 

FACEBOOK

Den enkleste måten å holde kontakt med SAHA, er å følge oss på FB. Klikk på ikonet over, så er du der. 


StyreMEDLEM 1

Yrke/rolle
E-post: navn.navnesen@domene.no
Mobil: 88 88 88 88

STYREMEDLEM 2

Yrke/rolle
E-post: navn.navnesen@domene.no
Mobil: 88 88 88 88

STYREMEDLEM 3

Yrke/rolle
E-post: navn.navnesen@domene.no
Mobil:   

STYREMEDLEM 4

Yrke/rolle
E-post: navn.navnesen@domene.no
Mobil:   

STYREMEDLEM 5

Yrke/rolle
E-post: navn.navnesen@domene.no
Mobil:   

STYREMEDLEM 6

Yrke/rolle
E-post: navn.navnesen@domene.no
Mobil:   

STYREMEDLEM  7

Yrke/rolle
E-post: navn.navnesen@domene.no
Mobil:   

STYREMEDLEM 8

Yrke/rolle
E-post: navn.navnesen@domene.no
Mobil: