15.-17. november arrangerer SAHA NORGE (Syvendedags adventistenes helsearbeiderforening) helsekongress på Quality Hotel Expo, Fornebu.


TEMA:

Tro, psykisk helse og livsstil

Et liv i balanse: Hva sier forskningen om sammenhengen mellom psykisk helse, tro og livsstil?


Årets kongress vil handle om psykisk helse og tro, og psykisk helse og livsstil. Vi har invitert to dyktige forelesere med mye kunnskap innenfor disse temaene, Timothy Jennings fra USA og Mihalec Gábor fra Ungarn. 

Dette er en kongress laget av og for helsearbeidere, men vi ønsker alle som er interessert i helsearbeid velkomne, spesielt lærere og pastorer. 

I tillegg til disse to hovedforeleserne vil Heidi Ranvik Jensen, Vinjar Fønnebø og Paul Stronegger mfl. ha workshops om ulike temaer innen psykisk helse og tro, og psykisk helse og livsstil.

 Vi tror dette vil bli en tidsaktuell og inspirerende kongress for alle som arbeider med helse og menighet, og vi håper derfor så mange som mulig har anledning til å delta og bidra i fellesskapet. Se ikke bort fra at dette kan bli en livsforvandlende opplevelse! Har du tid og leselyst, anbefaler vi The God Shaped Brainav Timothy Jennings som en utfordrende introduksjon til kongressen. 

Kongressen er åpen for alle interesserte!


HOVEDTALERE

 
Thimoty+Jennings_web_shv.jpg

Timothy Jennings | USA

Jennings er psykiater og en velrennomert foredragsholder. Han har skrevet bøker som Could it be this simple? A biblical model for healing the mind, The God shaped brain: How changing your view of God transforms your life, The God shaped heart: How correctly understanding Gods love transforms us og The aging brain: Proven steps to prevent dementia and sharpen your mind. Jennings er lidenskapelig opptatt av å tegne et sant bilde av Gud, et bilde som kanskje vil overraske oss. Det er så viktig, for «mens vi har muligheten til å velge hva vi tror på, så har det vi tror på, makt over oss – enten til helbredelse eller til ødeleggelse», skriver han om igjen og om igjen i boka The God shaped brain. Målet er at vi skal leve så gode og frie liv som mulig.

_FUM9546_web_SHV.jpg

Mihalec Gábor | UNGARN

Mihalec Gábor er en kjent familie- og parterapeut fra Ungarn med en doktorgrad i pastoral psykologi. Ved siden av å reise Europa rundt og holde foredrag er han forfatter av bøkene No more games og I do: How to build a great marriage. Han vil bl.a. snakke om emosjonell helse som en utfordring og en mulighet for Adventistkirken.


WORKSHOPS

 

Vinjar Fønnebø | Norge

WORKSHOP: Alternativ behandling – det adventistiske helsebudskapet i praksis eller den ondes listige inngangsdør til sinnet?

Workshopen vil utdype argumenter for begge ståsteder, og invitere deltagerne til å trekke sine egne konklusjoner.

Om Vinjar Fønnebø: Professor i forebyggende medisin ved UiT, Norges arktiske universitet og har bygget opp og ledet Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin siden oppstarten i 2000.

 
Allan2019_3ac.jpg

Allan Fjelmberg | Norge

WORKSHOP: Sunne levevaner – effekt på mer enn fysisk helse

I denne workshopen skal vi se nærmere på hvordan livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet, søvn og hvile, sunt kosthold, sollys, stressnivå, osv., kan påvirke mental helse, kognitiv funksjon og atferd.

Om Allan Fjelmberg: Jobber til daglig som lege ved Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter. Han har videreutdanning innenfor livsstilsmedisin inkludert MPH i livsstilsmedisin fra Loma Linda universitetet.

 
Stronegger.jpg

Paul Stronegger | Norge

WORKSHOP: Aktuelle utfordringer og satsninger på selvmordsforebygging i Norge.

Om Paul Stronegger: Psykiater, medlem av IASP (International Association for Suicide Prevention). Fra 1987 privatpraktiserende psykiater på deltid og aktiv foredragsholder. 2007-2017: enhetsleder/overlege Oslo universitetssykehus, Akuttpyskiatrisk avdeling.

Mari_Nerhus_sHV.jpg

Mari Nerhus | Norge

WORKSHOP: Ernæringsmangler og psykiske lidelser – sammenhenger, mulige mekanismer og muligheter for behandling

Om Mari Nerhus: Mari er konstituert overlege ved Avdeling Spesialpsykiatri ved Akershus Universitetssykehus og postdoktor ved NORMENT forskningssenter ved Universitetet i Oslo. Både hennes kliniske virke og forskningsarbeid omhandler alvorlige psykiske lidelser som schizofreni og andre psykoselidelser. I sin doktorgrad undersøkte hun sammenhengen mellom vitamin D nivåer og ulike symptomprofiler hos pasienter med disse lidelsene.

I denne workshopen vil hun fortelle om resultatene fra egen forskning og gi en generell oppdatering på sammenhenger mellom ernæringsstatus og psykiske lidelser fra et medisinsk perspektiv. Hvordan kan egentlig det vi spiser påvirke hvordan vi tenker? Og hvordan kan det vi tenker påvirke hva vi spiser?

Workshopen vil i hovedsak bestå av foredrag, men det vil bli muligheter til å stille spørsmål og diskutere ulike problemstillinger.

 
Mary-Jo_shv.jpg

Mary-Jo Sandholm | Norge

WORKSHOP: Hvordan negative barndomserfaringer påvirker fysisk og psykisk helse – og hva vi kan gjøre med det.

Om Mary-Jo Sandholm: Har mastergrad i rettsmedisinsk sykepleie og spesialkompetanse i rettsmedisinske undersøkelser av barn. Hun er medisinsk rådgiver ved Barneklinikken, Oslo universitetssykehus og tilknyttet Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge i Helse Sør-Øst.

 
Heidi_Ranvik_Jensen.jpg

Heidi Ranvik Jensen | Norge

WORKSHOP: Personlighetsforstyrrelser – og hvordan relasjoner og fellesskap kan bli utfordret.

Hva forstår vi med personlighet? Hvilke faktorer kan påvirke personlighetsutviklingen – positivt og negativt? Vi skal se nærmere på personlighetsforstyrrelser, og om det er hjelp å få. Noen ganger utfordrer personlighetsforstyrrelser relasjoner og samhandling. Da er det viktig at både enkeltpersoner og fellesskap kan gjenkjenne signaler og forholde seg på en mest mulig sunn og konstruktiv måte.

Om Heidi Ranvik Jensen: Heidi Ranvik Jensen er lege og spesialist i psykiatri siden 2007. Jobber ved Spesialisert poliklinikk for Psykosomatikk og traumer, Sørlandet Sykehus Kr. sand. Heidi har spesialisert seg innen behandling av komplekse traumelidelser, og er spesielt opptatt av hvordan vi kan bruke kroppens uttrykk i arbeid med traumer og relasjonsskader.